Spelregels en voorwaarden HortiLympics


 • Spelregels en voorwaarden HortiLympics
 • Deelnemen en voorspellen kan tot aan de start van de Olympische Spelen.
 • Indien meerdere deelnemers dezelfde juiste einduitslag hebben voorspeld en ook de bonusvragen maken geen verschil, dan geldt, wie het eerst heeft voorspeld maakt kans op prijzen.
 • Deelnemers die de bonus vragen niet invullen zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Elke persoon mag 1x meespelen.
 • Indien dezelfde persoon met meerdere inschrijvingen onder verschillende mailadressen meespeelt, dan is alleen de eerst deelname geldig om in aanmerking te komen voor het prijzenpakket.
 • Deelnemers die niet werkzaam zijn in of niet gelieerd zijn aan de horti- of agf sector mogen wel deelnemen maar zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Deelnemers onder de 14 jaar zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.
 • Holland Hortimedia heeft het recht om namen van deelnemers te gebruiken in tussenstand-lijsten en persberichten over het verloop van het spel.
 • Deelnemers komen alleen in aanmerking voor de te winnen prijzen indien 1 van de socialmedia kanalen van Steenks Service wordt gevolgd
 • Winnaars worden bekend gemaakt via Paprika Tasty Radio en Goedemorgen Nieuws.
 • Tijdens de prijsuitreiking dienen winnaars in persoon aanwezig te zijn en de prijs in ontvangt te nemen. Van de prijsuitreiking worden foto’s voor promotioneel gebruik geschoten, deelnemers verlenen automatisch hun portretrecht aan de uitgever.
 • Over de einduitslag en tussen standen kan niet worden gediscussieerd en gecorrespondeerd.
 • De uitgever is onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit deelname aan Hortilympics.
 • De uitgever behoud zich het recht voor om zonder enige mededeling vooraf het spel te staken of tijdelijk stop te zetten.
 • Sponsoren zijn in geen enkel opzicht verantwoordelijk voor organisatie, uitvoering en gevolgen van het spel.
 • Onder voorbehoud van alle rechten en plichten.
 • De uitgever is niet verantwoordelijk te stellen schade of enig ander letsel veroorzaakt door beschikbaar gestelde prijzen namens uitgever of sponsors